15 jezuitów Prowincji Polski Południowej oraz Wielkopolsko-Mazowieckiej przyjęło w ostatnią sobotę święcenia diakonatu i prezbiteratu. Uroczyste msze święte ze święceniami odbyły się równolegle w Krakowie i Warszawie.

Warszawa

Od lat rok akademicki w warszawskim kolegium kończą święcenia diakonatu i prezbiteratu. W tym roku udzielił ich ks. bp Rafał Markowski w zastępstwie abp. Celestino Migliore, który został mianowany nuncjuszem w Moskwie. Święcenia rozpoczęły się o godz. 11. w sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy licznym udziale jezuitów z kraju i zagranicy, rodzin nowo-wyświęconych oraz przyjaciół.

Pewnie wszystkich zaskoczył, wprowadzony przez ceremoniarza Damiana Pawlika SJ, wzorem papieża Franciszka, obrzęd okadzenia przez biskupa każdego z kandydatów. Ten wymowny gest ma przypominać, że przyjęcie święceń jest hojnym i wielkodusznym oddaniem się na służbę każdemu człowiekowi, a zwłaszcza cierpiącym biedę, uciekinierom, zagubionym, szukającym Boga. O takim pojmowaniu diakonatu i prezbiteratu mówił też w homilii bp R. Markowski.

Na początku mszy rektor kolegium Robert Bujak przywitał uczestników uroczystości i przedstawił kandydatów do święceń, a przed rozesłaniem, najpierw dk. Grzegorz Lojtek, a po nim Prow. Tomasz Ortmann, podziękowali wszystkim za udział i wspólną modlitwę, prosząc by, zwłaszcza rodzice, nadal otaczali nowo-wyświęconych miłością i wspierali modlitwą.

Po zakończonych obrzędach i zrobieniu wspólnego zdjęcia, uczestników podejmowano obiadem na dziedzińcu kolegium, który na ten dzień, akurat bardzo upalny, szczęśliwie min. Marcin Gryz zadaszył namiotami.

Święcenia diakonatu przyjęli: Grzegorz Lojtek i Krzysztof Michalski, a prezbiteratu: Kamil Hewelt, Michał Kłosiński i Maciej Obrzazgiewicz.

Relacja: Wacław Oszajca SJ

Galeria:

Homilia:

Kraków

Mimo doskwierającego upału mury krakowskiej bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa wypełniły się w sobotnie przedpołudnie po brzegi. Okazją były święcenia prezbiteratu i diakonatu, które odbyły się podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.

W homilii bp Piotrowski wezwał kandydatów do odważnego i świętego życia, a także do gotowości poniesienia ofiar i cierpienia wzorem jezuickich świętych. Wyraził także przekonanie, że praca, jezuitów jest bardzo ważna dla Kościoła Powszechnego.

W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu jezuitów z kraju i zagranicy, a także rodziny i przyjaciele nowo-wyświęconych.

Galeria:

fot. Artur Pruś SJ