Dziś popołudniu w Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Krakowskiej doszło do spotkania przedstawicieli obu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego z Ojcem Świętym Franciszkiem. Spotkania z jezuitami pochodzącymi z kraju odwiedzanego przez Papieża to pielgrzymkowa tradycja wywodzącego się z naszego zakonu Franciszka.

W krótkim spotkaniu z Ojcem Świętym udział wzięli m.in. prowincjałowie o. Jakub Kołacz SJ i o. Tomasz Ortmann SJ, a także organizatorzy programu MAGIS 2016.

Więcej informacji oraz komentarze po spotkaniu odnaleźć można na stronie Radia Watykańskiego.