„Przez sport jest możliwe budowanie między wszystkimi kultury spotkania na rzecz pokojowego świata. Marzę o sporcie jako sposobie poszanowania ludzkiej godności, który staje się narzędziem braterstwa. Czy zrealizujemy wspólnie tę intencję? Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.”