Papieskie intencje modlitewne na październik 2016 r.:

„Często zastanawiam się, jak środki społecznego przekazu można oddać na służbę kultury spotkania? Potrzebujemy informacji, która będzie prowadziła do zaangażowania dla dobra ludzkości i całej planety. Złączcie się ze mną w tej prośbie. Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.”