10 lutego rano, po g. 8-ej, zmarł w Gdyni o. Lechosław Grobelny SJ. Odszedł do Pana w 86 r. życia, w 66. r. powołania zakonnego i w 56 r. kapłaństwa. Pogrzeb zmarłego śp. o. Lechosława odbędzie się w Jastrzębiej Górze, w środę – 15 lutego br. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w kościele pw. św. Ignacego Loyoli o g. 12.00.

Lechosław Grobelny SJ urodził się 21 czerwca 1931 r. w Jasieniu, w powiecie skierniewickim. Był synem Antoniego i Stanisławy. 7 września 1951 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i rozpoczął nowicjat w Kaliszu. Po zakończeniu nowicjatu złożył 8 września 1953 r. pierwsze śluby zakonne w Poznaniu i przez kolejne dwa lata kontynuował szkołę średnią i tzw. humaniora, które zakończył zdaniem matury w 1955 r. Następnie studiował filozofię przez trzy lata w Krakowie (1955-58), a potem teologię w Warszawie (1958-1962). 31 lipca 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie w Warszawie przez posługę bpa Jerzego Modzelewskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Po zakończeniu studiów teologicznych pozostał w Warszawie, pomagał przy parafii św. Andrzeja Boboli i uczył religii.

Następnie został skierowany do Radomia i tam pracował przy kościele oraz uczył religii.

W roku 1967/68 odbył ostatni etap formacji jezuickiej, czyli III probację w Czechowicach-Dziedzicach pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ. Po probacji był przez rok przełożonym wspólnoty w Lublinie przy ul. Królewskiej, a w 1969 r. został skierowany do Gdyni, pomagał tam w pracy parafialnej oraz był duchownym we wspólnocie. Od 1971 r. pracował przez dwa lata w Wilkowie, w diecezji warmińskiej, gdzie był wikariuszem w parafii oraz uczył religii. Od 1973 r. pracował w  Świętej Lipce, przez pierwszy rok jako wikariusz, a od 1974 do 1981 jako proboszcz parafii. Kolejnym miejscem posługi duszpasterskiej o. Lechosława była Jastrzębia Góra i tam był administratorem parafii od 1981 do 1985 r.

W 1985 r. został skierowany do Szczecina, gdzie pomagał przez wiele lat w pracy parafialnej i uczył katechezy. W 1997 r. został przeniesiony do Piotrkowa Trybunalskiego i przez kolejne lata pomagał tam przy sanktuarium, był duchownym we wspólnocie oraz kapelanem szpitala.

Od 2003 r. pomagał w parafii w Gdyni, a od 2006 r. ponownie w Jastrzębiej Górze, gdzie był również duchownym we wspólnocie. Z gorliwością angażował się w posługę w konfesjonale i w prowadzone prace

W grudniu 2014 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia został ponownie skierowany do Gdyni i tam na miarę możliwości pomagał przy parafii oraz modlił się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe oraz wspierał swoją życzliwością współbraci przebywających w infirmerii

Był człowiekiem szczerze oddanym Bogu, powołaniu kapłańskiemu i życzliwie odnosił się do każdego, kogo spotykał.

Zmarł w Gdyni 10 lutego 2017 r. Odszedł do Pana w 86 roku życia, w 66. roku powołania zakonnego i w 56 roku kapłaństwa.

Leszek Mądrzyk SJ