Każdego roku, na początku marca, społeczność Akademii Ignatianum w Krakowie gromadzi się na wspólnym świętowaniu – Święcie Uczelni. Termin nie jest przypadkowy; 12 marca wspominamy dzień kanonizacji św. Ignacego Loyoli, przez papieża Grzegorza XV w 1622 roku.

Tegoroczne uroczystości odbyły się 7 marca i rozpoczęły uroczystą Eucharystią w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. W słowach powitania Prowincjał Księży Jezuitów, ks. Jakub Kołacz SJ życzył nowemu Metropolicie Krakowskiemu, aby ta Bazylika oraz ta Uczelnia była dla niego domem, aby często tutaj przybywał i czuł jak w domu. Swoją homilię abp Jędraszewski rozpoczął od przypomnienia, że dzisiejsze Święto Uczelni można nazwać świętem „świątyni prawdy”. – Każda rzetelna uczelnia, zwłaszcza uczelnia kościelna, w której prawda jest sprawą fundamentalną jawi się jako świątynia prawdy, prawdy odkrywanej, prawdy pogłębionej w swoim sercu i prawdy przekazywanej innym – mówiła abp Marek Jędraszewski. Przekonywał, że dzięki uczelniom kościelnym prawda klasyczna, związana z chrześcijaństwem ostatecznie zatriumfuje.

Posłuchaj homilii Arcybiskupa

Dalsze uroczystości odbyły się na Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ, gdzie zgromadził się Senat Uczelni, zaproszeni goście, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci i doktoranci. W swoim przemówieniu Rektor Ignatianum, ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, przypomniał o najważniejszych wydarzeniach minionego roku: o awansach naukowych pracowników i zajmowanych przez nich stanowiskach. Wspominał o zdobytych grantach naukowych m.in. o grancie zdobytym przez Instytut Filozofii „Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku”, o grancie Wydziału Pedagogicznego na projekt „Humanistyka na przyszłość”. Magnificencja, Ojciec Rektor, przypomniał o działaniach podejmowanych przez społeczność Ignatianum na rzecz uchodźców z Syrii. – W 2016 roku zebraliśmy łącznie prawie 6 tysięcy zł i przekazaliśmy je na pomoc dzieciom w ramach jezuickiego projektu „Edukacja dla syryjskich uchodźców w Libanie”. W obecnym roku społeczność Ignatianum dołącza do projektu Caritas Polska – Rodzina Rodzinie. Wsparciem obejmujemy jedna potrzebującą rodzinę – dodał ks. prof. Józef Bremer.

Każdego roku, podczas Święta Uczelni odbywa się promocja doktorska (w tym roku dr Anny Janowicz) i nominacji na profesora Ignatianum, którą w tym roku otrzymała dr hab. Ewa Kucharska, wybitna krakowska lekarka i pracownik naukowy Ignatianum.

Święto Akademii jest również okazją wręczenia nagród dla pracowników naukowych, administracyjnych i studentów Uczelni za ich wybitny wkład i działania podejmowane dla rozwoju nauki i Uczelni. W tym roku po raz pierwszy wręczono medale „Zasłużony dla Ignatianum”. – Medal wręczana jest osobą, które swą pracą i zaangażowaniem przyczyniły się dla rozwoju naszej Uczelni – mówił Rektor Ignatianum. W tym roku medale otrzymali m.in. byli rektorzy Ignatianum ks. prof. Władysław Kubik SJ, ks. prof. Ludwik Grzebień SJ i ks. prof. Henryk Pietras SJ. Kapituła ds. odznaczeń uhonorowała medalem również prof. Władysława Stróżewskiego i prof. Irenę Popiołek – Rodzińską, wieloletnich pracowników Ignatianum, którym również wręczono księgi Jubileuszowe i wygłoszono laudacje na ich cześć, podkreślając ich wielki dorobek naukowy i zaangażowanie w pracy na rzecz Uczelni. Ostatnim punktem tegorocznej uroczystości było wręczenie studenckich nagród „Pro studente 2017”. Jest to nagroda przyznawana przez studentów dla wykładowców i pracowników administracyjnych, którzy dla studentów robią „coś więcej”. Jak podkreślali tegoroczni laureaci, – Jest to najcenniejsza nagroda jaką mogłem otrzymać – mówił mgr Artur Wolanin, Dyrektor Administracyjny i zarazem laureat nagrody specjalnej.

W uroczystościach wziął udział również Wicewojewoda Małopolskich pan Piotr Ćwik, absolwent Ignatianum, który podkreślił i przypomniał o doświadczeniu wspólnoty, której zawsze doświadczał jako student. – To doświadczenie wspólnoty we mnie pozostało i bardzo za to dziękuję. Relacja Mistrza i Ucznia zawsze była tu praktykowana i jako absolwenci, ale myślę, że obecni studenci również potwierdzą te słowa, zawsze czuliśmy, że jesteśmy traktowani w sposób bardzo podmiotowy. Za to bardzo dziękuję Ojcu Rektorowi – wspomniał pan Piotr Ćwik.

Autor: Tomasz Konturek