Zespół Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni to tradycja sięgająca czasów przedwojennych, kiedy przy wsparciu m.in. Eugeniusza Kwiatkowskiego otwarto w Gdyni-Orłowie Gimnazjum Jezuitów. Po latach wojny i komunizmu edukacja jezuicka znów wróciła do Trójmiasta.

W Gdyni przy Tatrzańskiej 35 jezuici mają aktualnie trzy szkoły:

  • liceum (od 1994 r.)
  • gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim (od 2001 r.)
  • szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim (od 2017 r.)

W naszych szkołach pracujemy zgodnie z założeniami pedagogiki ignacjańskiej tworząc środowisko wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wspieramy w uczniach naturalną potrzebę poznawania siebie, innych i świata, który nas otacza, tak aby każdy mógł odnaleźć swój wyjątkowy sposób realizacji fundamentalnych wartości: prawdy, dobra i piękna.

 

W tym celu bazując na naturalnym dla dzieci zdziwieniu, zachwycie i zaangażowaniu wspieramy rozwój m.in. takich cech i umiejętności jak: refleksyjność, krytyczne myślenie, pozytywne nastawienie, wrażliwość, praca w grupie czy działanie na rzecz innych.

Silnymi stronami naszej szkoły są: bliska współpraca z rodzicami,  doświadczona kadra, optymalna wielkość szkoły (około 300 uczniów) i oddziałów klasowych (około 18 osób), projekty międzynarodowe, dobra infrastruktura (nowoczesny budynek i ośrodek sportowy z basenem).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z nami:

Zespół Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
+48 58 661 61 80
[email protected]
www.jezuici.edu.pl

Czesław Wasilewski SJ