Marek Blaza SJ będzie głosił homilie podczas obrad Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Informację podał miesięcznik „Więź”.

Synod Biskupów to najwyższy kolegialny organ władzy w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim (UKGK). Jego tegoroczne obrady potrwają od 3 do 13 września 2017 r., a odbywać się będą w Brzuchowicach pod Lwowem. Odbędą się też specjalne nabożeństwa we lwowskiej katedrze św. Jura.

Głównym tematem tegorocznych obrad będzie życie liturgiczne i modlitewne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

W dniach od 3 do 13 września 2017 roku w Brzuchowicach pod Lwowem będzie obradował Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), na którym będę pełnił funkcję kaznodziei. Do zadań kaznodziei Synodu należy głoszenie codziennie kazania podczas Boskiej Liturgii (Eucharystii) oraz przeprowadzenie dnia skupienia dla uczestników Synodu. Wszystko odbywa się po ukraińsku i w rycie bizantyjskim. Na Synod przybędą greckokatoliccy biskupi ukraińscy z całego świata, jak również jako goście biskupi rzymskokatoliccy z Ukrainy i inni zaproszeni biskupi Kościołów wschodnich. Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji.

Jak dodaje o. Blaza jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek w historii,  aby kaznodzieją Synodu był duchowny, który nie jest narodowości ukraińskiej.

Jezuita podkreślił, że „jest to dowód, że dla biskupów greckokatolickich najważniejsze są kompetencje czy doświadczenie duszpasterskie, a nie czynniki etniczne”. Jego wieloletnie doświadczenie kapłana birytualisty zaangażowanego w duszpasterstwo greckokatolickie w Polsce może być ciekawe także dla biskupów rzymskokatolickich z Ukrainy.

Marek Blaza SJ jako kapłan-birytualista posługuje w rycie bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim, zachowując przy tym swój rodzimy ryt łaciński. Na mocy dekretu metropolity przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka z 4 kwietnia 2007 r. został ustanowiony duszpasterzem akademickim dla młodzieży studenckiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Warszawie. Swoje obowiązki spełnia we współpracy z parafią greckokatolicką p.w. bł. Mikołaja Czarneckiego przy ul. Domaniewskiej 20 w Warszawie.

Obecnie o. dr Blaza wykłada teologię ekumeniczną i dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie, w Greckokatolickim Seminarium Duchownym we Lwowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Wcześniej wykładał też w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji na stronie wiez.pl

Fot. Romeozadorozhnyy (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons