Wielka, narodowa akcja pod hasłem „Różaniec do granic” przejdzie do historii,  powiedział ks. Tadeusz Suslik SchP w homilii na uroczystości odpustowej u MB Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski.

W sobotę  wieczorem 7 października o godz. 20.00, w czasie, kiedy tysiące pielgrzymów wracało do domu z różnych miejsc na granicy  Polski, gdzie uczestniczyli w ogólnopolskim wydarzeniu „Różaniec do granic” w Warszawie świętowano odpust z okazji wspomnienia MB Różańcowej.

Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię pijar, ks. Tadeusz Suślik, kustosz i proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach.

W koncelebrze uczestniczyli ojcowie jezuici wraz z o. Lesławem Ptakiem  SJ, przełożonym wspólnoty i rektorem Sanktuarium MB Łaskawej.

Uroczystość była jednocześnie świętowaniem 44 rocznicy rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Właśnie 44 lata temu, 7 X 1973 w Katedrze św. Jana korony na skronie Matki Boskiej Łaskawej założył Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński . Wtedy też MB Łaskawa została ogłoszona główną Patronką  Warszawy. Wcześniej głównym patronem był bł. Władysław z Gielniowa, który obecnie jest drugorzędnym patronem stolicy.

Pierwsza koronacja  obrazu MB Łaskawej przeprowadzona była  na życzenie magistratu Warszawy w  1652 r. Wtedy opiekunami obrazu byli ojcowie pijarzy, a obraz znajdował się w ich kościele na ul. Długiej (obecnie Katedra Polowa WP).  Niestety, koronacja odbyła się bez urzędowego dekretu Kongregacji Obrzędów, dlatego  kard. Prymas Stefan Wyszyński rekoronował obraz zgodnie z normami Stolicy Apostolskiej.

W homilii ks. Tadeusz Suślik SchP zauważył, że  obecna 44 rocznica wpisuje się w ramy pierwszej koronacji w r. 1652, a także w liczne jubileusze koronacji obrazów, jakie obchodzimy w tym roku w Polsce.

„Wspominając rocznice koronacji obrazów wyrażamy wdzięczność Bogu Trójjedynemu oraz Maryi, bo za jej wstawiennictwem otrzymujemy łaski oraz prosimy, aby Matka Najświętsza pomogła nam odczytywać wolę Bożą, także tą, którą przekazała nam w objawieniach, aby otaczała nas opieką” powiedział proboszcz parafii na Siekierkach.

Nawiązując do akcji „Różaniec do granic” ks. Tadeusz Suślik zauważył, że tak wielka manifestacja wiary poprzez wyruszenie rzesz ludzi na modlitwę różańcową na granice Polski mogła się odbyć wyłącznie pod wpływem działania Ducha Świętego. „Modlitwa ta jest wyrazem sprzeciwu szerzącej się propagandzie aborcji, eutanazji , alkoholizmu oraz  atakom na rodzinę” podkreślił kaznodzieja .

„Jak mamy się bronić przed  inwazją zła?” zapytał ks. Suślik i od razu przytoczył trzy środki zalecane przez św. Tomasza z Akwinu: radość ducha, modlitwa i praca w duchu wiary i miłości.

Kaznodzieja wskazał wielką siłę modlitwy różańcowej, czego przykładem może być Cud pod Lepanto w 1571 roku oraz  odzyskanie w pełni niepodległości przez Austrię w 1955 roku na skutek krucjat różańcowych .

Po Eucharystii wierni wysłuchali pieśni w wykonaniu Chóru „Flaminae” z Falenicy pod dyrekcją Marty Wiatr. Koncert obejmował między innymi utwory maryjne, muzykę barokową i filmową związaną z jezuitami.

tekst i foto: Anna Dziemska