8 października 2017 r. przed północą w Bliznem zmarł śp. o. Bronisław Mokrzycki SJ. Odszedł do Pana w 83. roku życia, 67. powołania zakonnego i 57. kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się obrzędem pożegnania o godz. 10.00 w Domu Generalnym Sióstr Zawierzenia w Bliznem, następnie o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi, a po niej złożenie ciała Zmarłego do naszego grobowca na starowiejskim cmentarzu.

Śp. Bronisław Mokrzycki SJ do nowicjatu wstąpił 30 lipca 1951. W latach 1955 – 1958 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a w latach 1958 – 1962 teologię na Wydziale Teologicznym TJ „Bobolanum” w Warszawie. W 1968 roku ukończył studia z zakresu liturgii na KUL. Był wykładowcą liturgiki na ATK w Warszawie i współpracownikiem Centrum Katechetycznego opracowującego katechizmy szkolne. W latach 1986 – 1992 pełnił funkcję magistra nowicjatu jezuitów w Starej Wsi.

W 1986 roku śp. o. Bronisław Mokrzycki SJ założył Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (Zawierzanki).