W ramach Trzeciego Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (22-25 XI) na temat „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”, zorganizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, odbył się (23 XI) również wieczór literacki z udziałem o. Wacława Oszajcy SJ, Piotra Szewca i ks. Alfreda Wierzbickiego. Rozmowę moderował o. Tomasz Dostatni OP. W kongresie wzięło udział ok. 250 wykładowców i nauczycieli z całej Polski.

Natomiast 25 XI o. Wacław Oszajca w kościele Wniebowzięcia NMP (powizytkowskim) w Lublinie przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię na rozpoczęcie Zaduszek Pobrygidkowskich. W modlitwie powszechnej polecano Bogu króla Władysława Jagiełłę – fundatora kościoła, Ulricha von Jungingena, rycerzy wałczących pod Grunwaldem, jeńców krzyżackich, którzy zbudowali kościół pobrygidkowski, OO Brygidów, SS Brygidki, Wizytki i Urszulanki URz, księży pracujących w tej świątyni, oraz poległych pomordowanych za wolność ojczyzny.

Po mszy, a przed rozpoczęciem koncertu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa, o. Wacław Oszajca „W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina” otrzymał z rąk przedstawiciela Prezydenta Lublina Medal 700-lecia Miasta Lublin.

fot.: od lewej ks. Alfred Wierzbicki, o. Wacław Oszajca SJ, Piotr Szewc