To stolica Zimbabwe, Harare, jest miejscem, gdzie został otwarty drugi jezuicki uniwersytet na całym kontynencie afrykańskim.

Uczelnia nosi nazwę Jezuicki Uniwersytet Arrupe (AJU). Będzie kształciła studentów w dziedzinie filozofii oraz innych nauk humanistycznych. Sam uniwersytet otrzymał prawo niezależnego nadawania tytułów na rok, po którym będzie mógł się ubiegać o bezterminową licencję.

Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu jest przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Afryki i Madagaskaru, o. Agbonkhianmeghe Orobator SJ. Powiedział on przy jego otwarciu znamienne słowa: „bolesna i nie dająca spokoju rzeczywistość rozległej biedy jest katalizatorem, a jednocześnie wyzwaniem dla rozwoju studiów wyższych w Afryce”.

Mówił on dalej, że AJU będzie cechowało kreatywne i innowacyjne podejście do tego tematu, bo będzie starało się przede wszystkim kształcić społeczeństwo. „Uczelnia pokaże, jak ważne są zasady przejrzystości, równości i sprawiedliwości przy dążeniu do prawdziwej godności i wolności społecznej. Jednocześnie wskaże, jak działać na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom socjoekonomicznym i marginalizacji nieuprzywilejowanych ludzi” – wyjaśnił o. Orobator.

„Chcemy przede wszystkim promować edukację, a także dążyć do wzrostu ekonomicznego poprzez promowanie ludzi wykształconych, zdolnych do zdobywania nowej wiedzy, do służby i odpowiedzialności” – powiedział o. dr Kizito Kiyimba SJ, wicekanclerz uczelni.

Jezuici mają duże doświadczenie w prowadzeniu uniwersytetów i szkolnictwa, co wynika z samej historii tego zakonu. Na całym świecie jest obecnie około 200 uczelni wyższych prowadzonych przez ten zakon, w tym Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, najstarszy uniwersytet w USA Georgetown University w Waszyngtonie, a także Sophia University w Tokio. W Polsce działają dwa jezuickie ośrodki kształcenia wyższego – Akademia Ignatianum w Krakowie oraz PWT Collegium Bobolanum w Warszawie.

AJU to drugi, po uniwersytecie Loyola w Demokratycznej Republice Konga, uniwersytet jezuicki w Afryce, a także siódmy prywatny uniwersytet w Zimbabwe.

źródło: DEON.pl