26 października po południu zmarł nagle w Świętej Lipce o. Tadeusz Filas SJ.

Odszedł do Pana w 60. roku życia, w 41. roku powołania zakonnego i w 32. roku kapłaństwa.

Polecajmy śp. ojca Tadeusza Miłosiernemu Bogu i pamiętajmy również w modlitwie o jego bliskich.

Msza święta pogrzebowa odprawiona będzie w Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce we wtorek, 30 października o godz. 12.30. Ciało Zmarłego zostanie złożone w grobowcu oo. Jezuitów na cmentarzu świętolipskim.

 

Tadeusz FILAS SJ urodził się 23 października 1959 roku w Piotrkowie Trybunalskim i tam ukończył Szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 21 sierpnia 1978 r. i odbył nowicjat w Kaliszu. Pierwsze śluby złożył  23 sierpnia 1980 r. na ręce o. Stefana Dzierżka SJ. Potem studiował filozofię w Krakowie (1980-1982) i teologię w Warszawie (1984-1987).

Dnia 9 czerwca 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie w Lublinie przez posługę papieża Jana Pawła II. Następnie kontynuował studia z teologii fundamentalnej na KUL w  Lublinie (1987-1989). Po studiach pracował najpierw w Warszawie w redakcji Przeglądu Powszechnego (1989-1993).

W latach 1993 – 1994 odbył ostatni etap formacji jezuickiej, czyli III probację w Jastrzębiej Górze pod kierunkiem o. Stefana Miecznikowskiego SJ.

W 1994 roku został skierowany do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie, gdzie najpierw był wikariuszem i nauczycielem religii, a w latach 1995-1997 proboszczem tejże parafii. Ostatnie śluby złożył 3 grudnia 1995 r. w Piotrkowie Trybunalskim  na ręce ówczesnego superiora o. Jana Orłowskiego SJ.

Następnie został skierowany do Radomia, gdzie pracował jako kapelan szpitala oraz pomagał w kościele (1997-2002). W kolejnych latach posługiwał głównie jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista na placówkach w Piotrkowie Trybunalskim (2002-2003), Kaliszu (2003-2012) i Poznaniu (2012-2013). W tym okresie był zaangażowany w prowadzenie misji Miłosierdzia Bożego m.in. w Diecezji Kaliskiej i Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W ostatnich latach pracował w Sanktuarium w Świętej Lipce.

Zmarł nagle 26 października 2018 r. Odszedł do Pana w 60. roku życia, w 41. roku powołania zakonnego i w 32. roku kapłaństwa.

Niech Zmartwychwstały Chrystus pozwoli mu doświadczać pełni Jego miłosierdzia, które przez wiele lat o. Tadeusz przepowiadał.