Przedmiotem zamówienia jest projektowanie platformy internetowej wraz z konfiguracją środowisk informatycznych, pracami webdeweloperskimi przy budowie platformy, pracami programistycznymi w ramach programu digitalizacja zasobów dziedzictwa regionalnego w postaci pisma „Posłaniec Serca Jezusowego”. Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

Przedmiot zamówienia obejmuje działania:
1) projektowanie platformy internetowej oraz struktury bazy danych
2) wykonanie usług związanych z instalacją i konfiguracją środowisk informatycznych (testowych, uruchomieniowych, produkcyjnych),
3) projektowanie graficzne platformy, internetowej, (projektowanie interfejsu użytkownika)
4) prace webdevelopperskie nad budową platformy internetowej (wdrożenie zaprojektowanej grafiki w platformie internetowej)
5) prace programistyczne nad budową strefy użytkowników platformy internetowej
6) prace programistyczne nad budową strefy administracyjnej platformy internetowej
7) prace programistyczne nad budową strefy digitalizacji w platformie internetowej
8) prace programistyczne nad budową pozostałych, ogólnoserwisowych funkcjonalności oraz integracją platformy internetowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A.

ogłoszenie nr 11558443 – Baza konkurencyjności
WZ
ZAL_1 (oferta)
ZAL_2 (oświadczenie)
ZAL_2a (oświadczenie inny podmiot)
ZAL_3 (grupa kapitałowa)
ZAL_4(wzor_umowy)
ZAŁĄCZNIK A – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty – 08-01-2019
Informacja o zawarciu umowy – 27-01-2019