Niedziela Misyjna obchodzona za kilka dni jest okazją do spojrzenia na dokonania Referatu Misyjnego, który działa w PME pod wodzą o. Czesława Tomaszewskiego.

Rozpoczęło się na jesieni 2008 roku. Początki nie były łatwe. Na liście benefaktorów misyjnych widniało 90 nazwisk, w kasie było nieco ponad 20 tys. złotych.

O. Czesław zabrał się twórczo do pracy na rzecz misji. Zaczął wydawać biuletyn misyjny, który ukazuje się dwa razy w roku w nakładzie do kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Wydaje coroczny kalendarz misyjny w nakładzie do 15 tysięcy kopii. Rozprowadzane są nieodpłatnie za ‘dobrowolną ofiarę’. Prowadzi cztery strony misyjne w internecie. Zaangażował się w wiele Akcji Misyjnych w parafiach, nie tylko jezuickich. Prowadził katechezy misyjne, wydał 2 książki związane z misjami, medal z okazji 100-lecia śmierci bł. o. Jana Beyzyma, organizował konkursy misyjne o naszym świętym misjonarzu dla dzieci w wieku szkolnym. Oprócz tego prowadzi codzienną korespondencję często związaną z proponowanymi akcjami misyjnymi.

Jaki jest efekt tych zmagań?

Dziś na liście aktywnych darczyńców mamy 1750 ofiarodawców. W tych latach udało się pozyskać prawie 6.000.000 złotych na cele misyjne. Pozyskiwana kwota rosła z roku na rok. W 2018 udało się pozyskać ponad 900.000.- złotych. Wszystkie ofiary skrupulatnie – a kto zna o. Czesława to wie, że to słowo nie w pełni opisuje jego postawę – są przekazywane na misje zgodnie z intencjami ofiarodawców.