Czwartek, kolejny dzień wizyty Ojca Generała w Polsce, był dniem refleksji i zagłębienia się w rozmyślaniu nad najbardziej bolesnymi aspektami naszej historii, jaką była zagłada podczas drugiej wojny światowej.

Omówienie: o. Jakub Kołacz SJ
Zdjęcia: Dariusz Kobucki/Studio Inigo

Do milczenia zaprosił towarzyszący Ojcu generałowi o. Mark Ravizza SJ, który przewodniczył Eucharystii odprawionej w klasztorze sióstr karmelitanek w Oświęcimiu. Ta Msza św. była punktem kulminacyjnym wizyty w Obozie Auschwitz-Birkenau, które jako muzeum zagłady stanowi jednocześnie aktualne ostrzeżenie przed tym wszystkim, do czego może doprowadzić nienawiść, wrogość, rasizm i pogarda dla drugiego człowieka.

Dziś wizyta w tym szczególnym miejscu to spacer po kartach historii i medytacja tajemnicy zła i nieprawości, a jednocześnie doświadczenie niemego krzyku bezbronnych oraz własnej bezsilności wobec zła, jakie rodzi się w ludzkim sercu. Jednocześnie jednak jest to spacer pośród pomników śmierci, który staje się wyzwaniem, aby na miarę wszelkich możliwości – także w wymiarze naszej jezuickiej posługi – zrobić wszystko, aby zaszczepić w ludziach pragnienie dobra i sprawiedliwości.

Był to zatem dzień zatrzymania się w refleksji – dzień inny niż wszystkie zaplanowane na tę wizytę, jednak dzień inspirujący do jeszcze odważniejszego podjęcia wyzwania z ćwiczeń duchownych, aby zaciągnąć się pod sztandar krzyża, pod którym przez bramę cierpienia i śmierci przechodzi się do nowego życia.