Ćwiczenia Duchowe skutecznie przemieniają człowieka, o ile ten, który ich udziela, sam został przez nie przemieniony. Mówił o tym w Gdyni o. Arturo Sosa podczas spotkania z jezuitami i osobami z nimi współpracującymi w dziele domów rekolekcyjnych w Polsce. Przemówienie przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego miało formę odpowiedzi na wcześniej przesłane pytania.

Wśród podjętych kwestii znalazła się sprawa umieszczenia ĆD wśród tzw. preferencji apostolskich Towarzystwa Jezusowego. O. Generał wyjaśnił m.in., że kontekstem jest tu postępująca sekularyzacja. W obecnej sytuacji na świecie wiara staje się coraz bardziej osobistą decyzją, co czyni ĆD coraz ważniejszym narzędziem dokonywania życiowych wyborów. Stąd też zauważalny stały wzrost zainteresowania rekolekcjami ignacjańskimi oraz duchowym rozeznawaniem.

Z drugiej strony, jak zauważył o. Sosa odnosząc się do kwestii (nie)skuteczności rekolekcji, sytuacja ta wymaga od jezuitów oraz ich współpracowników prawdziwego życia Ćwiczeniami Duchowymi i kreatywności w kształtowaniu osób towarzyszących rekolektantom. Uprzywilejowanym narzędziem takiej stałej formacji jest rachunek sumienia, który pomaga być skutecznym narzędziem w rękach Boga, m.in. w doświadczaniu przez wiernych Jego miłosierdzia. Ośrodki rekolekcyjne nie są bowiem jakimiś „fabrykami prawdziwych chrześcijan”, gdzie metoda ignacjańska miałaby być swoistą technologią przemiany serc ludzkich. ĆD są o tyle skuteczne, o ile sami dający Ćwiczenia pozwolili się przez nie przemienić i na co dzień tym doświadczeniem żyją.

O. Sosa odniósł się także do sprawy współpracy w dziele rekolekcyjnym. Istnieje bowiem pewien opór ze strony tych, którzy odprawiają rekolekcje, by otwierać się przed kimś innym, niż osoby duchowne. Zdaniem o. generała odpowiedzią na to zjawisko mogłaby być ściślejsza współpraca ekip rekolekcyjnych, tworzenie rzeczywistych zespołów prowadzących, gdzie nie byłaby podkreślana dominująca rola jezuitów czy księży, a różnorodność doświadczeń i punktów widzenia byłaby dla rekolektantów ciekawą wartością.

W Polsce jezuici prowadzą 6 domów rekolekcyjnych poświęcających prawie cały czas pracy głównie na organizowanie rekolekcji (ignacjańskie i inne formy). Oprócz tego działają 4 ośrodki, które częściowo zajmują się prowadzeniem rekolekcji. Proponujemy rekolekcje w milczeniu podzielone na 5 etapów w odstępach corocznych. Zainteresowanie w Polsce rekolekcjami ignacjańskimi jest bardzo duże. Co roku różne formy rekolekcji ignacjańskich odprawia kilka tysięcy osób. Oprócz dawania ćwiczeń w formie rekolekcji w milczeniu, również bardzo popularne są ćwiczenia duchowe w życiu codziennym prowadzone przez WŻCh we współpracy z jezuitami. Więcej informacji o rekolekcjach ignacjańskich można znaleźć na stronie: jezuici.pl/rekolekcje

relacja: Tadeusz Cieślak SJ