O. Kazimierz Michulec SJ urodził się 22 lutego 1957 r. w Nowym Sączu.
Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 10 grudnia 1977 r. w Starej Wsi, a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 30 grudnia 1979 r.

W latach 1979-81 r. studiował filozofię w Krakowie, następnie teologię na Bobolanum w Warszawie (1981-84) i na Pontificio Instituto Orientale w Rzymie (1984-86), gdzie również pisał doktorat z zakresu teologii duchowości wschodniej (1989-91), uwieńczony obroną w 2001 r.
Święcenia prezbiteratu otrzymał 31 lipca 1984 r. w Nowym Sączu z rąk ks. bpa Piotra Bednarczyka. Trzecią probację odbył w Trosly-Breuil we Francji (1988-1989) pod kierunkiem o. André de Jaer SJ, a uroczystą profesję zakonną złożył 12 marca 1991 r. w Rzymie, którą przyjął o. Generał Peter Hans Kolvenbach SJ.

O. Kazimierz Michulec SJ był kapłanem głębokiej wiary i wielkiego serca, cenionym wychowawcą młodzieży. Po studiach teologicznych w Rzymie posługiwał w Gliwicach jako duszpasterz i katecheta (1986-88). W latach 1991-92 pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie. Następnie pełnił funkcję wicerektora Pontificio Collegio Russicum, pracując dalej nad swym doktoratem (1992-01), był również administratorem „Opere Religiose Russe” (1996-01). Potem został wysłany do Nowosybirska w Rosji, gdzie był socjuszem magistra nowicjatu oraz dyrektorem Instytutu Filozoficznego św. Tomasza (2001-02). Dalej pracował w Opolu, wspomagając dyrektora duszpasterstwa akademickiego „Xaverianum” (2002-03). W 2003 r. otrzymał misję zorganizowania jezuickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, które prowadził jako dyrektor do 2011, będąc równocześnie nauczycielem religii. W roku 2010 szkoły te weszły w skład Jezuickiego Centrum Edukacji im. Ks. Piotra Skargi SJ. Od 2011 roku był dyrektorem Bursy Studenckiej Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej i dyrektorem Bursy Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie. W styczniu 2019 r. ujawniła się nagle u o. Kazimierza choroba nowotworowa mózgu. Po przeprowadzonej operacji pozostawał pod stałą opieką, najpierw w infirmerii Kolegium krakowskiego, a następnie na Oddziale Paliatywnym w Szpitalu przy ul Śniadeckich w Krakowie.

Odszedł do Pana 1 maja 2019 r., w 63. roku życia, 42. powołania zakonnego i 35. kapłaństwa.

Pogrzeb śp. o. Kazimierza Michulca SJ odbędzie się w Nowym Sączu. Spocznie w grobowcu jezuitów na cmentarzu przy ul. św. Heleny 2.