W pierwszych dniach czerwca młodzi superiorzy odbyli szkolenie przed objęciem wspólnot.

Szkolenie odbywało się w krakowskiej wspólnocie im ks. Piotra Skargi. Superiorzy dzieli czas na modlitwę, warsztaty i wykłady oraz refleksję nad posługą przełożonego w Towarzystwie Jezusowym. W czasie szkolenia przyszli superiorzy mieli okazję poznać jak ich nową rolę zdefiniowano w Konstytucjach Towarzystwa i jak wygląda ona w praktyce. Odbyli także warsztaty prowadzenia konsulaty domowej i znaczenia życia w wspólnocie. Ponadto odbyły się wykłady na temat spraw ekonomicznych i współpracy z prowincjałem.

W warsztatach wzięli udział: Michał Masłowski SJ, Krzysztof Augustynek SJ, Remigiusz Recław SJ, Adam Sołdek SJ, Mirosław Bożek SJ, Andrzej Paweł Bieś SJ, Janusz Śliwa SJ i Janusz Mółka SJ