Wśród publikacji na temat jezuickiego misjonarza Michała Boyma, których ostatnio, w 360 rocznicę jego śmierci, pojawia się coraz więcej, warto zwrócić uwagę na najnowszą książkę jego biografa Edwarda Kajdańskiego zatytułowaną „Jak odkrywałem Michała Boyma – polskiego Marco Polo” (Narodowe Centrum Kultury 2018).

Michał Boym (1612-1659), polski jezuita, misjonarz w Chinach, przyrodnik i kartograf, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1631 roku. Przybył do Chin w 1643 roku. Jest autorem szczegółowego atlasu geograficznego terrytorium Chin, opisał wiele nieznanych w Europie gatunków roślin i zwierząt, propagował chińską medycynę i był posłem cesarza Yongli z dynastii Ming.

Więcej o książce na stronie W mroku historii