Od nowego roku akademickiego w Akademii Ignatianum w Krakowie ruszy trzecia edycja programu studiów podyplomowych w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec małoletnich. Są one adresowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa rodzin, dzieci i młodzieży, za katechezę czy za katolickie ruchy młodzieżowe oraz za dzieła oświatowe lub opiekuńczo-wychowawcze.

Proponowane studia stwarzają możliwość doskonalenia zawodowego personelu w kierunku profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Aktualnie, w poprzedniej edycji, bierze udział dwudziestu czterech uczestników i uczestniczek.

Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca br., a warunki przyjęcia na studia zostaną ogłoszone na stronach ignatianum.edu.pl.

Dyplom studiów podyplomowych spełnia wszystkie kryteria wymagane w procesie bolońskim i jest respektowany w innych krajach Europy.

„Potrzeba posiadania wyspecjalizowanej kadry zdolnej wprowadzać w życie programy ochrony małoletnich w duszpasterstwie rodzin, dzieci i młodzieży oraz w prowadzonych przez Kościół szkołach, przedszkolach, internatach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ewidentna wobec faktu, że wykorzystywanie seksualne małoletnich jest poważnym problemem społecznym. Chodzi też o to, by podjęty przez Kościół wysiłek oczyszczenia nie był niszczony przez zaniechanie profilaktyki” – pisze o. Adam Żak SJ.

Polecamy stronę internetową Centrum Ochrony Dziecka

Foto: https://thoroughlyreviewed.com