Ośrodek „Wołanie z Wołynia” wydał w tym roku książkę zatytułowaną „Misje jezuitów na Wołyniu 1928-1939”. Opracowali ją Maria Dębowska oraz Stanisław Augustynek. Na publikację składają się solidne, oparte na źródłach opracowania jezuickich misji ludowych, których było w tym czasie ponad siedemdziesiąt. Autorzy przedstawiają historię jezuickich prac misyjnych na Wołyniu, cytują obszerne fragmenty pamiętników misjonarzy oraz prezentują ich sylwetki. Ponadto znajdziemy w książce wiele archiwalnych zdjęć.

Książkę można zamówić wysyłając e-mail do Ośrodka „Wołanie z Wołynia” pod adres: [email protected]

Foto: Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu na Wołyniu w budynku dawnego kolegium jezuickiego. 

Poniżej okładka książki.