Gdy prosimy, aby “pomodlić się w intencjach Ojca Świętego”, mamy na myśli modlitwę w intencjach, które Papież Franciszek wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli. W sierpniu tego roku Papież Franciszek modli się o to

Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”

W rodzinach uczymy się rzeczy, które towarzyszą nam przez całe życie. W nich formują się nasze wartości. A przede wszystkim, są miejscem gdzie najpierw odkrywamy miłość, dzięki naszym rodzicom i naszym braciom, która jest odbiciem miłości Boga. Kochanie i bycie kochanym nas uczłowiecza, pomaga nam rozpoznać miłość Boga. Jezus nam objawił tę drogę. Przeżywajmy tę miłość w naszych rodzinach, jednocząc się w modlitwie. Jaki świat chcemy zostawić na przyszłość? Zostawmy świat z rodzinami. Dbajmy o rodziny, ponieważ one są prawdziwymi szkołami jutra, są przestrzeniami wolności, są ośrodkami człowieczeństwa. Znajdźmy przestrzeń, aby zastanowić się nad nimi w modlitwie osobistej i wspólnotowej. Módlmy się, aby rodziny, dzięki życiu modlitwy i miłości, stawały się coraz bardziej „laboratoriami uczłowieczenia”.

Kolejne wideo Papieża, które będziemy co miesiąc umieszczali na stronie „jezuici.pl” przekazują intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła. Filmy wideo są realizowane przy współpracy z Vatican Media: http:/www.vaticannews.va/pl.html

Zobacz stronę Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy (Apostolstwo Modlitwy) http://www.modlitwapapieza.net

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie: http://www.videopapieza.org

Intencje na wszystkie miesiące roku 2019 (po polsku)

Foto: flickr.com/clappstar