Po dwóch latach prób i przygotowań, ośmiu nowicjuszy złożyło dzisiaj w Gdyni śluby wieczyste czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Towarzystwie Jezusowym. Śluby przyjął, podczas uroczystej Eucharystii, Prowincjał Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ojciec Jakub Kołacz SJ.

W jezuickiej nomenklaturze, nowicjusze, którzy złożyli śluby i zamierzają przygotowywać się do sakramentu święceń, nazywani są scholastykami aprobowanymi. Ich przyszłe święcenia, za mniej więcej dziewięć lat, nie zakończą jeszcze zakonnej formacji. Będą dalej studiowali i pracowali duszpastersko. Po kolejnych latach prób i przygotowań zakon zdecyduje o dopuszczeniu ich do złożenia ostatnich ślubów.

Jak widać formacja jest długa i wymagająca. Dlatego po ceremonii, nowi scholastycy aprobowani wybrali się do klasztoru sióstr karmelitanek, by podziękować im za dotychczasowe modlitewne wsparcie i prosić o modlitewne towarzyszenie podczas kolejnych lat formacji. Teraz czekają ich trzyletnie studia filozoficzne w Krakowie na Akademii Ignatianum.

Ojciec Prowincjał powiedział w homilii, że ślubując Bogu, ślubują także Kościołowi i swoim współbraciom. Podobnie jak Maryja, która w Kanie Galilejskiej była zatroskana o innych, tak też jezuici ślubując zamierzają troszczyć się o innych wykorzystując dla ich dobra to wszystko, czym Bóg ich obdarował. Wspierajmy ich naszą modlitwą.

Zapoznaj się z warunkami wstąpienia do Nowicjatu Towarzystwa Jezusowego odwiedzając stronę naszej POWOŁANIÓWKI.