Na Litwie i Łotwie zakończyły się 31 lipca międzynarodowe spotkania MAGIS 2019. Uczestniczył w nich o. Adam Juchnowicz SJ (z Duszpasterstwa Akademickiego KUL) wraz z grupą młodzieży z Polski.

W krótkiej relacji ojciec Adam pisze:

Znany kanon Taize zaczynający się od słów „Laudate Dominum Omnes Gentes…” miał szczególną moc i wymowę w czasie Mszy świętych i modlitewnych momentów kolejnej edycji wakacyjnego programu „Magis Europe 2019”. Wzięli w niej udział młodzi dorośli (w wieku od 18 do 35 lat).

W tym roku, na Litwie i Łotwie, w dniach od 23 do 31 lipca, uczestniczyło w programie 180 osób z różnych krajów Europy i świata (w tym 13 osób z Polski). Brali udział w dziesięciu ignacjańskich eksperymentach związanych z duchowością, sztuką, kulturą, muzyką, ekologią i pracą charytatywną.

Na zdjęciu powyżej: Nocleg 18 osobowej grupy pielgrzymkowej złożonej z młodzieży z Austrii, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. Przemierzali wytyczony szlak głównie pieszo, ale czasem także kajakami i innymi środkami transportu. Szli, jechali, biegli… z maryjnego sanktuarium w Siluvie do Kowna. Doświadczenie wspólnego pielgrzymowania pozwalało odkryć piękno oraz doświadczyć troski i miłości Boga. Był obecny nie tylko w szczególnych miejscach kultu, ale także w przyrodzie, gościnności spotykanych ludzi, historii odwiedzanych miejsc, jak też w dzieleniu się radością i trudami towarzyszy drogi.

Więcej informacji o MAGIS 2019 można przeczytać na stronie internetowej: magis2019.eu. Następny program z tego cyklu planowany jest w przyszłym roku na Węgrzech.