Arturo Sosa, S.J.
Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego

Drogi Współbracie:

Dziękuję za Twój list z 17 stycznia i za rozmowę, którą w tej sprawie odbyliśmy.

Podjęty przez Towarzystwo proces zmierzający do określenia uniwersalnych preferencji apostolskich na najbliższe lata był drogą, jaką odbyliście, by dokonać wyboru spośród różnych możliwości apostolskich. Taki sposób dynamicznego rozeznawania cieszy mnie, gdyż nie został wzięty z biblioteki czy z laboratorium, co nie byłoby realnym rozeznaniem.

Poza tym cztery wybrane preferencje są zgodne z aktualnymi priorytetami apostolskimi Kościoła, wyrażanymi poprzez zwyczajne nauczanie Papieża, Synodów i Konferencji Episkopatów, przede wszystkim wychodząc od Evangelii gaudium.

Pierwsza preferencja ma zasadnicze znaczenie, ponieważ zakłada jako podstawowy warunek relację jezuity z Panem, osobiste i wspólnotowe życie modlitwy i rozeznanie. Zalecam Ci, abyś jako Przełożony Generalny kładł na to nacisk. Bez tej modlitewnej postawy reszta nie funkcjonuje.

Dziękuję za tę pracę, którą aprobuję i potwierdzam jako misję. Proszę, abyś nie przestawał się modlić za mnie. Ja modlę się za Ciebie i Towarzystwo.

Niech Jezus Ci błogosławi i Święta Maryja niech Cię ochrania.

Z braterskim pozdrowieniem

Franciszek