Od początków Towarzystwa Jezusowego decyzje były podejmowane poprzez wspólne rozeznanie.

Grupa pięćdziesięciu jezuitów i współpracowników spotkała się pod koniec września w Monte Cucco pod Rzymem, aby pracować nad rozeznaniem we wspólnotowym i apostolskim planowaniu (DiCAP). Europejska konferencja, w której wzięli udział nosiła tytuł „Uwolnienie mocy ćwiczeń duchowych”. Uczestniczyło w niej także trzech polskich jezuitów.

Proces zaproponowany na spotkaniu miał na celu odkrycie na nowo doświadczeń pierwszych jezuitów, którzy dzięki duchowej rozmowie zyskali jasność swojej misji i poczucie jedności. Na przestrzeni tygodnia grupa słuchała wykładów i uczestniczyła w zajęciach praktycznych. Spotkanie prowadził przewodniczący Europejskiej Konferencji Prowincjałów wraz z międzynarodowym zespołem moderatorów.

Poprzez indywidualną modlitwę, duchową rozmowę, narzędzia planowania i dyskusję uczestnicy opracowali strategiczne cele i zadania, które pomogą wdrożyć proces DiCAP we wspólnotach, dziełach i prowincjach Towarzystwa Jezusowego.

źródło: Jesuits in Europe News

zdjęcie powyżej: Monte Cucco, flickr.com / rotgas .. 

 

Foto: Uczestnicy spotkania w Monte Cucco (Jesuits in Europe News)