W niedzielę, 13 października, na placu przed bazyliką św. Piotra na Watykanie odbyła się kanonizacja Johna Henry’ego Newmana (ur. 21.2.1801, zm. 11.8.1890).

Wykładowca Uniwersytetu Oksfordzkiego, teolog, poeta, anglikański pastor a następnie katolik (1845), przez Leona XIII został podniesiony do godności kardynała (1879). Przed i po nawróceniu pociągnął wielu anglikanów do kościoła katolickiego. Niezmordowanie nauczał o roli Kościoła w przekazie objawionej prawdy. Zdaniem Newmana położenie akcentu na uczucia (Ewangelikalizm) czy na usprawiedliwienie przez samą wiarę (Reformacja) prowadzi prędzej czy później do subiektywizmu i sceptycyzmu.

Jezuicki wątek w życiu św. Johna H. Newmana wiąże się z dawną kaplicą pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Oksfordzie przy 81 St. Clement’s Street. Było to pierwsze oficjalne miejsce kultu katolików angielskich w tym mieście po zaprzestaniu prześladowań i uzyskaniu przez nich względnej swobody w budowaniu miejsc kultu (Catholic Relief Act, 1791). Kaplicę zbudował w 1793 r. jezuita angielski Charles Leslie, syn 21. Barona Balaquhain, rozbudowując nabyty przez siebie dom z przyległym ogrodem.

Św. John Newman po nawróceniu (gdy kaplica była budowana miał 4 lata) często przychodził pieszo z Littlemor (ok 5 km od kaplicy), gdzie od 1842 r. do końca swego pobytu w Oksfordzie mieszkał z braterską wspólnotą religijną, utworzoną wraz z przyjaciółmi. W 1911 roku, gdy dla rosnącej liczby konwertytów i parafian wybudowano duży i przestronny kościół, kaplica została zlikwidowana.
Pomieszczenia zostały włączone w zabudowania szkoły dla dziewcząt oraz wykorzystane dla posługi na rzecz ubogich. Po przeniesieniu się szkoły na inne miejsce, nowy właściciel zamienił je na biura (dziś Angel Court). Kaplicę, gdy jeszcze istniała, często odwiedzał i modlił się w niej wybitny poeta
jezuicki Gerard Manley Hopkins SJ.

Na ścianie budynku w którym kiedyś była kaplica, w uroczystość św. Ignacego Loyoli, dnia 31 lipca
2018 roku, odsłonięto pamiątkową tablicę. Widać ją z autobusu relacji Oksford – Londyn.

Henryk Droździel SJ (Rzym)