Dziś rano, dnia 25 października 2019, zmarł w szpitalu w Wejherowie o. Florian Pełka SJ. Odszedł po nagrodę do Pana w 83 roku życia, 68 roku powołania zakonnego i 56 roku kapłaństwa.

Po święceniach pracował w Lublinie jako duszpasterz, a od 1976 roku w Rzymie w Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, którą kierował w latach 1980-1991. Był Przełożonym Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w latach 1991-1997 i Przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Po przekazaniu funkcji Prowincjała osiadł w Gdyni, gdzie pełnił funkcję duchownego w Kolegium Jezuitów, nadzorował budowę obiektów szkolnych oraz posługiwał w Parafii św. Stanisława Kostki i we wspólnotach neokatechumenalnych. Mimo poważnej operacji serca, jaką przeszedł w 2003 roku, w latach 2006-2011 posługiwał w Poznaniu, a po powrocie do Gdyni nadal udzielał się w parafii, spowiadał w domu rekolekcyjnym i pomagał w ewangelizacji katechistom z Drogi Neokatechumenalnej. W roku 2008 został Honorowym Obywatelem Uniejowa.

Pamiętajmy w modlitwie o śp. ojcu Florianie i o pogrążonych w smutku jego Najbliższych.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30 października o godz. 11:30 Mszą św. w Parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni (ul. Tatrzańska 35), której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Abp Sławoj Leszek Głódź. Godzinę przed Mszą św. będzie można pomodlić się przy trumnie z ciałem Zmarłego, a po Mszy św. kondukt żałobny wyruszy od bramy głównej cmentarza na Witominie do grobowca jezuitów.

Pełny życiorys ojca Floriana znajduje się poniżej:

Florian Pełka SJ

Ojciec Florian Pełka SJ urodził się 19 kwietnia 1937 roku w Spicymierzu (dawniej: Śpicimierz) jako najmłodszy syn Grzegorza i Franciszki z domu Klata. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Spicymierzu i Uniejowie, a następnie przez rok uczył się w małym seminarium w Łodzi. Wstąpił do Nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu dnia 20 września 1952 roku i swoje pierwsze śluby zakonne złożył 21 września 1954 roku w Starej Wsi. Po dwóch latach nauki w szkole średniej w Poznaniu (1955-1957) rozpoczął w Krakowie studia filozoficzne (1957-1960). Tak zwaną Magisterkę (praktykę apostolską) odbywał w Warszawie nauczając religii i przygotowując dzieci do I Komunii Świętej. Teologię studiował w Warszawie w latach 1961-1965 i święcenia prezbiteratu przyjął w Kaliszu 21 czerwca 1964 roku z rąk ks. Bpa Jana Zaręby.

Po ukończeniu studiów i uzupełnieniu wymogów potrzebnych do zdobycia państwowej matury, którą otrzymał w 1966 roku, rozpoczął studia z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, które ukończył w 1969 roku. Zaraz potem został mianowany vice superiorem wspólnoty przy ul. Królewskiej w Lublinie i rektorem kościoła pracując jednocześnie nad doktoratem. W 1972 został przeniesiony do wspólnoty przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pomagał w duszpasterstwie studentów i pracował jako asystent przy katedrze Teologii Pastoralnej.

Trzecią Probację odbył w Otwocku pod kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ i profesję zakonną złożył na ręce o. Prowincjała Tadeusza Koczwary dnia 22 kwietnia 1974 roku w Łodzi. W 1975 roku, przy lubelskim kościele jezuitów na ul. Królewskiej, rozpoczął Drogę Neokatechumenalną. Był jednym z redaktorów wydanego w 1976 Katechizmu Religii Katolickiej.

W roku 1976 został posłany do pracy w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, w której był najpierw redaktorem i korespondentem relacjonującym podróże Jana Pawła II, a w latach 1980-1991 jej kierownikiem. W czasie pobytu w Rzymie zaangażował się w Drogę Neokatechumenalną w Parafii św. Franciszki Cabrini. Od tamtej pory pozostał związany z neokatechumenatem do końca życia. Swoje doświadczenie opisał w książce „Droga Neokatechumenalna. Początki w Polsce” (Gdynia 2013).

Generał Towarzystwa Jezusowego mianował go w 1991 roku Przełożonym Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Wśród wielu ważnych decyzji, jakie o. Florian podjął w okresie sześciu lat rządów w Prowincji, nie sposób nie wymienić decyzji o otwarciu Liceum Jezuitów w Gdyni i budowie zarówno budynku szkoły jak i centrum sportowego.

Po przekazaniu w 1997 roku funkcji Prowincjała osiadł w Gdyni, gdzie pełnił funkcję duchownego w Kolegium Jezuitów, nadzorował budowę obiektów szkolnych oraz posługiwał w Parafii św. Stanisława Kostki i we wspólnotach neokatechumenalnych. Mimo poważnej operacji serca, jaką przeszedł w 2003 roku, w latach 2006-2011 posługiwał w Poznaniu, a po powrocie do Gdyni nadal udzielał się w parafii, spowiadał w domu rekolekcyjnym i pomagał w ewangelizacji katechistom z Drogi Neokatechumenalnej.

Dnia 7 stycznia 2008 roku, w sali rycerskiej zamku w Uniejowie, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Uniejowa, podjęto uchwałę o nadaniu ojcu Florianowi Pełce tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa.

Nadanie Honorowego Obywatelstwa Uniejowa

Był ceniony przez współbraci, osoby duchowne i świeckie, brał udział w pracach wielu komisji i uczestniczył w kilku Kongregacjach Prowincji. Podczas jednej z nich został wybrany delegatem na 33. Kongregację Generalną, a w kolejnej Kongregacji Generalnej brał udział jako Prowincjał. Przez prawie pięć lat przewodniczył Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (1992-1996) i jako Ojciec Synodalny mianowany przez Jana Pawła II, uczestniczył w Synodzie Biskupów poświęconym życiu konsekrowanemu (Rzym, 1994).

Osobista relacja z Jezusem Chrystusem była dla Ojca Floriana najważniejsza i pragnął, aby każdy jej doświadczył. Potrafił łączyć działanie z modlitwą, kochał Kościół i Towarzystwo Jezusowe. Żył dla innych nie szczędząc sił. Odszedł po nagrodę do Pana dnia 25 października 2019 roku w 83 roku życia, 68 roku powołania zakonnego i 56 roku kapłaństwa.