Ojciec Święty Franciszek mianował Ojca Juana Antonio Guerrero Alvesa SJ, z Prowincji Hiszpanii, Prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii Stolicy Apostolskiej z dniem 1 stycznia 2020 roku. Od roku 2017 Ojciec Guerrero posługiwał jako Konsultor Generalny i Delegat Ojca Generała ds. Międzyprowincjalnych Domów i Dzieł Towarzystwa Jezusowego w Rzymie (DIR).

Ojciec Guerrero urodził się w Mérida (Hiszpania) w 1959 roku. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1979 i święcenia prezbiteratu przyjął w 1992. Studiował w Hiszpanii, Brazylii, Francji i w Stanach Zjednoczonych. Ukończył ekonomię (1986), filozofię (1993) i teologię (1994). W roku 2004 został Prowincjałem Kastylii (Hiszpania) i w 2014 został wysłany do Mozambiku, gdzie był odpowiedzialny za finanse i kierował jednym z projektów.

W roli Delegata Ojca Generała ds. Międzyprowincjalnych Domów i Dzieł Towarzystwa Jezusowego oraz Konsultora Generalnego zastąpi Ojca Guerrero – Ojciec Johan Verschueren SJ.