Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kotłowni wraz z BMS oraz instalacji c.w.u. z montażem systemu BMS w budynku szkoły w Mysłowicach przy ul. Powstańców 19. Zamówienie obejmuje:

  • modernizację kotłowni łącznie z BMS,
  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej łącznie z BMS po wykonaniu projektu BMS i jego zaakceptowaniu prze Zamawiającego,
  • uzyskanie decyzji o dopuszczeniu kotłowni do użytkowania,
  • wykonanie robót towarzyszących.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A.