Jezuici patrzą na siebie, nie tylko jako na współbraci ale także jako na „przyjaciół w Panu”. Przyjaźń jest ważną cechą charakteryzującą jezuitów od czasu ich powstania.

Łatwość zawierania przyjaźni przez św. Ignacego jest powszechnie znana. Wśród szerokiego grona wybitnych przyjaciół warto przypomnieć jedną postać rzadko wymienianą – św. Jana z Ávila (ur. w Hiszpanii w 1500 r., kanonizowany w 1970 r., uznany doktorem kościoła w 2012 r.). W tym roku minęła 450 rocznica jego śmierci (+1569).

Kapłan, mistyk, wybitny wykładowca, kaznodzieja, kierownik duchowy, inicjator szkół i kolegiów, nazywany Apostołem Andaluzji, był bliskim przyjacielem św. Ignacego. Nie ukrywał podziwu dla niego i jezuitów.

Pozostawił po sobie, jak św. Ignacy, wiele listów (znanych jest ponad 300) oraz liczne traktaty teologiczne, które sprawiły, że został ogłoszony Doktorem Kościoła. Uważał, jak Założyciel jezuitów, że trzeba tworzyć ośrodki kształcenia, w których będzie się formować przyszłych formatorów. Bardzo wspierał dzieła jezuitów w Hiszpanii. Sam chciał wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, jak pokazuje zachowana korespondencja. Po śmierci został pochowany w jezuickim kościele Wcielenia, w miejscowości Montilla, kilkadziesiąt kilometrów od Kordoby.

Jan z Ávila był przyjacielem i doradcą wielu innych wielkich świętych swoich czasów: Teresy od Jezusa, Jana od Krzyża, Franciszka Borgiasza, Tomasza z Villanueva, Piotra z Alcántary i innych. Wydaje się, że święci bezbłędnie się rozpoznają i nieodparcie przyciągają do siebie innych, podążających drogą świętości.

Jest jeszcze inny ważny watek łączący św. Jana z jezuitami. Po jego kazaniu na pogrzebie królowej Izabeli (Elżbiety) Portugalskiej w Grenadzie wicekról Katalonii Franciszek Borgiasz postanowił zmienić swoje życie i wstąpić do jezuitów. Niedługo potem został generałem zakonu i jednym z jego wielkich świętych.

Na zdjęciu fragment figury św. Jana z Ávila w kościele pw. św. Andrzeja w Sewilli, w Hiszpanii (CarlosVdeHabsburgo – fragment fotografii: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57711725)