„Niech ta świątynia będzie miejscem zasiewu prawdy, gdy inni milczą, ale zawsze z miłością otwarta dla wszystkich, dla tych, którzy głęboko wierzą oraz dla ludzi słabej wiary, błądzących, zwaśnionych z Bogiem i Kościołem” – mówił bp gen. Józef Guzdek, który przewodniczył Mszy św. w sobotę 14 grudnia 2019 roku w kościele garnizonowym pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu. Biskup polowy Wojska Polskiego poświęcił kościół, który przeszedł gruntowany remont realizowany w ramach projektu „Z tradycją w przyszłość”.

W homilii celebrans przypomniał, że w drugiej połowie XVI w. do Kalisza przybyli jezuici, którzy założyli szkołę i w latach 1592-1597 zbudowali kościół w stylu wczesnego baroku. Niedługo po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku kościół został przekazany miejscowej gminie ewangelickiej. W 1945 roku powrócił do katolików służąc przez kolejne dziesiątki lat żołnierzom i ich rodzinom.

Widok na dawne jezuickie kolegium i kościół (zdjęcie: o. Henryk Droździel SJ)

Po Mszy św. wręczono kilkunastu osobom „Medal w służbie Bogu i ojczyźnie” i uroczystość zakończył koncert Tomasza Kamińskiego.

Renowacja wnętrza zabytkowego kościoła pojezuickiego, obecnie garnizonowego w Kaliszu trwała dwa lata i została przeprowadzona w ramach projektu „Z tradycją w przyszłość”. Dokonano między innymi konserwacji tynków elewacji bocznych, naprawę i konserwację okien oraz modernizację instalacji elektrycznej, a także prace remontowo-konserwatorskie przy posadzce w nawie głównej, konserwację ołtarza głównego, ścian i sklepień wewnątrz budynku, sztukaterii, zabytków ruchomych, elementów drewnianych, a także konserwację empory.

Parafia Ordynariatu Polowego otrzymała finansowe wsparcie samorządu Miasta Kalisza oraz samorządu Województwa Wielkopolskiego jako instytucji zarządzającej programem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ojciec Prowincjał Tomasz Ortmann SJ skierował do Księdza Proboszcza list, w którym napisał m. in.:

Wykonane prace konserwatorsko-budowlane zabytkowego kościoła i renowacja dzieł sztuki pozwoliły uchronić przed zniszczeniem ważne także dla jezuitów dziedzictwo, a jednocześnie zaadoptować sięgające II połowy XVI wieku wnętrza na cele kulturalne i edukacyjne. Stworzenie nowoczesnej przestrzeni koncertowej pozwoli jeszcze bardziej ożywić dawny jezuicki kościół muzyką wielkich mistrzów, a sprawowana w odnowionych murach liturgia zyska w oczach wiernych swoją dostojność. Jestem przekonany, że kościół pod wezwaniem tak zacnych patronów, Wojciecha i Stanisława, będzie służył nie tylko mieszkańcom parafii i Wielkopolski ale wszystkim Polakom.

Gratuluję Księdzu i tym, którzy byli w ten projekt zaangażowani oraz życzę w imieniu jezuitów z Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, by podejmowane w odnowionym kościele inicjatywy przybliżały ludzi do Boga a posługujący w nim księża mogli jak najczęściej radować się z owoców swojej pracy.

Zdjęcie główne: Ks. Szymon Rybak, Radio Rodzina, Kalisz.