Wczoraj 3 grudnia, w święto Franciszka Ksawerego, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miała miejsce wzruszająca uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar totalitaryzmu komunistycznego.

Wśród 16 osób znalazł się ks. Władysław Gurgacz, kapelan Polskiej podziemnej Armii Niepodległościowej, działającej na Sądecczyźnie. Jego szczątki zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych w październiku 2018 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Nota wystawiona przez IPN stwierdza, że w oparciu o wyniki badań genetycznych zidentyfikowano doczesne szczątki ks. Władysława Gurgacza, jezuity straconego 14 IX 1949 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, a pochowanego na Cmentarzu Rakowickim.

Dokumenty otwierają przygotowania do uroczystego pochówku ofiar. W imieniu rodziny ks. Gurgacza notę identyfikacyjną odebrała Urszula Mrozek.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim miała państwową oprawę i podniosły charakter. Często powtarzanymi słowami były: „zadośćuczynienie”, „rehabilitacja”, „przywracanie pamięci”. Prezes IPN, Jarosław Szarek, sporą część swego wystąpienia poświęcił właśnie ks. Gurgaczowi – stawiając jego osobę za przykład poświęcenia do końca. Ks. Gurgacz, który po niefortunnej akcji w Krakowie mógł uciekać i chronić swoje życie, postanowił zostać ze swymi towarzyszami do końca, co przypłacił wyrokiem śmierci.

W imieniu rodzin odbierających noty przemówił Stanisław Kawecki, członek rodziny Stanisława Szajny, druha i przyjaciela ks. Gurgacza, straconego razem z nim.

Po tej uroczystości goście związani z ks. Gurgaczem mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które mieści się w dawnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Dyrektor Jacek Pawłowicz pokazał tam zebrane po ks. Gurgaczu pamiątki, m. in. cenny obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, malowany podczas wojny przez ks. Władysława, który znajdował się potem u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie k. Warszawy.

Warto też nadmienić, że Wydawnictwo IPN przygotowuje wydanie dziennika duchowego o. Władysława Gurgacza, którego zapiski obejmują lata 1931-1947. Ta ważna książka, która pokazuje jego duchową drogę od nowicjatu, ma się ukazać na wiosnę przyszłego roku.