Chcąc zapoznać Czytelników naszego portalu z historią jezuitów, rozpoczynamy publikowanie kalendarza historycznego, który będzie co miesiąc przygotowywany w Rzymie przez Rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych – ojca Henryka Droździela SJ. Poniżej kalendarz na styczeń.

Styczeń

1 stycznia 1590: święto Bożej Rodzicielki Maryi i Nadania Imienia Jezus. Papież Grzegorz XIV zakończył dyskusje wzniecane przez oponentów Towarzystwa co do nazwy zakonu, nakazując, by nazwa Societas Iesu została zachowana na zawsze.
2 stycznia 1726: Śmierć Dominika Zippoli SJ, muzyka i kompozytora, działającego w Redukcjach paragwajskich. Zmarł na raka krwi jako scholastyk, ponieważ nie było w pobliżu biskupa, który mógłby go wyświecić.
3 stycznia 1816: O. Generał Tadeusz Brzozowski SJ i 25 innych jezuitów eskortowanych przez żołnierzy, wyruszyło z St. Petersburga na wygnanie…
4 stycznia 1619: Misja Angielska została podniesiona do rangi Prowincji.
5 stycznia 1548: Franciszek Suarez SJ, jeden z największych teologów Kościoła, urodził się w Grenadzie.
6 stycznia 1829: Publikacja Reskryptu Lona XII ogłaszającego (kanoniczne) odrodzenie się Towarzystwa w Anglii.
7 stycznia 1566: Kardynał Ghislieri został wybrany papieżem. Przyjął imię Piusa V. Pod tym imieniem został kanonizowany. Wielki przyjaciel Franciszka Borgiasza SJ. Mianował ojców Salmerona i Toletusa papieskimi kaznodziejami w Watykanie. Pragnął i nawet zarządził, aby w Towarzystwie odmawiano brewiarz w chórze.
8 stycznia 1601: Urodził się Balthasar Gracian (y Morales), hiszpański jezuita, pisarz i filozof, autor wielu rozpraw.
9 stycznia 1574: Neapol. śmierć Jaspera Haywooda SJ, przełożonego Misji Angielskiej. Zrezygnował z doskonale rozwijającej się kariery w Oksfordzie. Wstąpił do Towarzystwa w 1570 r. Zasłynął jako znawca hebrajskiego i teolog. Przez dwa lata wykładał w Kolegium Rzymskim.
10 stycznia 1581: Dekret królowej Elżbiety nakładający surowe kary materialne i więzienia m. in. na tych, którzy będą ukrywać jezuitów…
11 stycznia 1582: Kardynał Gustavillani wmurował kamień węgielny pod nowy budynek, który potem stał się siedzibą Collegium Romanum.
12 stycznia 1585: Ryga. Demonstracje protestantów skierowane przeciw Towarzystwu.
13 stycznia 1552: Rzym. Grupa zazdrosnych o sukcesy pierwszej jezuickiej szkoły nauczycieli z miasta wtargnęła do szkoły zakłócając zajęcia.
14 stycznia 1703: Od tego dnia aż do 2 lutego trwały w samym Rzymie oraz okolicach trzęsienia ziemi. Na zlecenie papieża jezuici podjęli pracę w 17 kościołach miasta i przeprowadzili ok 30 misji.
15 stycznia 1551: Franciszek Borgiasz SJ napisał list do cesarza Karola V, w którym informuje go o swoim zamiarze wstąpienia do Towarzystwa i prosi o pozwolenie zrzeczenia się swojego książęcego tytułu na rzecz najstarszego syna.
16 stycznia 1860: Kalkuta. Jezuici belgijscy otworzyli St. Francis Xavier College.
17 stycznia 1706: Początek XV Kongregacji Generalnej. Dwa tygodnie później generałem jezuitów został wybrany Ojciec Michelangelo Tamburini SJ.
18 stycznia 1892: Fiesole. Śmierć Ojca Antona Anderledy’ego SJ, 23. Przełożonego Generalnego Towarzystwa.
19 stycznia 1565: Rzym. Śmierć Ojca Diego Layneza SJ, drugiego Generała Towarzystwa i papieskiego delegata na Sobór Trydencki.
20 stycznia 1606: Makao. Śmierć Aleksandra Valignano SJ, przełożonego wszystkich misji jezuickich na Dalekim Wschodzie. Twórca planu apostolskiego odnośnie tego regionu.
21 stycznia 1705: Umiera Claude-François Ménestrier SJ, znawca i autor historii baletu, a także twórcy baletu dla Ludwika XIX.
22 stycznia 1614: Śmierć Marcina Costensa SJ.
23 stycznia 1656: Publikacja pierwszego z listów-paszkwili Pascala. Kolejne ukazywały się co pewien czas. Jakkolwiek, potępione w Rzymie i spalone na polecenie króla Francji, wywarły niekorzystny wpływ, ukazując Towarzystwo w fałszywym świetle.
24 stycznia 1679: Londyn. Męczeńska śmierć Williama Irelanda SJ, fałszywie oskarżonego o spisek na życie króla.
25 stycznia 1540: W tym dniu urodził się Edmund Campion SJ.
26 stycznia 1975: Śmierć Josefa Jungmanna SJ, badacza historii liturgii. Jego badania przyczyniły się do reformy liturgii.
27 stycznia 1829: Śmierć O. Luigiego Fortisa SJ, 20. Generała Towarzystwa, który kierował odradzającym się po kasacie Towarzystwem.
28 stycznia 1683: Śmierć Juliana Maunoira SJ, znanego jako Apostoł Bretanii.
29 stycznia 1688: Śmierć Ferdynanda Verbiesta SJ, następcy A. Schalla SJ, na stanowisku cesarskiego profesora matematyki na dworze cesarza Chin w Pekinie oraz przełożonego jezuitów Chinach.
30 stycznia 1551: List Ojca Ignacego adresowany do jezuitów z propozycję rezygnacji z pełnienia funkcji Generała ze względu na zły stan zdrowia.
31 stycznia 1615: Śmierć O. Klaudiusza Aquavivy SJ, 5. Generała Towarzystwa, najdłużej sprawującego swój urząd z dotychczasowych Generałów, bo aż 34 lata. W tym dniu w 1597 r. we Francji urodził się Jan Franciszek Regis SJ.

Na zdjęciu głównym: Popiersie Franciszka Suareza na drzwiach Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sewilli (foto: Wikipedia Commons/CarlosVdeHabsburgo)