Staraniem Centrum Duchowości w Częstochowie na youtube zostały zamieszczone rozważania, w wersji audio, Józefa Augustyna SJ, oparte na pierwszym tygodniu „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli w języku rosyjskim. Jest to tłumaczenie książki, która ukazała się w WAMie, „Ojciec wzruszył się głęboko”. Nagrania zostały zrealizowane przez br. Damiana Wojciechowskiego SJ w studiu Kana w Nowosybirsku w 1997 roku.

Tytuł rozważań:

Отец Иосиф Августин О.И.
ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ ТВОЕЙ

Реколлекции на основе первой недели
«Духовных упражнений» святого Игнатия Лойолы.

Oto linki internetowe:

Реколлекции основанные на Духовных Упражнениях Игнатия Лойолы