Dzisiaj, 27 stycznia przed południem, rozpoczęły się w Łodzi uroczystości pogrzebowe zmarłego w zeszłym tygodniu o. Jana Bułynko SJ. Pożegnali go współbracia z o. Prowincjałem Tomaszem Ortmannem SJ na czele, wspólnota Parafii Najświętszego Imienia Jezus, wspólnoty neokatechumenalne oraz wierni związani z jezuickim ośrodkiem w Łodzi. Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ojciec proboszcz Remigiusz Recław SJ.

Pamiętamy ojca Jana jako spowiednika ukształtowanego przez drogę neokatechumenalną – mówił podczas kazania o. Proboszcz. Zawsze znajdował czas na modlitwę we wspólnocie neokatechumenalnej. Dawał siebie innym i w całej prostocie starał się iść za Chrystusem. Pomimo trudności życiowych, które go spotkały, ufał Jezusowi. Wiemy, że jako dziecko, stracił rodziców w Powstaniu Warszawskim. Jego śmierć jest także dla nas przesłaniem, by ufać do końca. Nikt bowiem nie umiera dla siebie i nikt nie żyje dla siebie.

Ojciec Jan został pochowany w jezuickim grobowcu na katolickim cmentarzu Na Dołach. Niech żyje wiecznie u boku Zmartwychwstałego Chrystusa.

Poniżej film z Mszy św.

Życiorys śp. ojca Jana można przeczytać na stronie informującej o Jego odejściu.