Wczoraj, 19 lutego br., ojciec Wit Pasierbek SJ, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie, otrzymał NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Jarosława Gowina za osiągnięcia organizacyjne – I stopnia.

Nagrody wręczono podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się wczoraj w Toruniu.

Podczas uroczystości Pan Minister Jarosław Gowin powiedział m.in.: „Dzień Nauki Polskiej to wyjątkowa okazja, aby wyrazić najwyższe uznanie dla dokonań pokoleń naszych naukowców, badaczy i odkrywców – tych, którzy konsekwentnie, z niezachwianą odwagą, niestrudzoną pasją i talentem na miarę geniuszu – szukali we wszystkim prawdy. I czynili to niezależnie od osądu ogółu, ale zawsze – dla wspólnego dobra. Dla dobra ich społeczności i narodu, a zarazem dla dobra całej ludzkości”.

Ojcu Witowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy akademickiej.

Zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego