Z początkiem lutego wyszedł kolejny numer dwumiesięcznika Szum z Nieba, którego wydawcą jest łódzkie Wydawnictwo Mocni w Duchu.

Numer poświęcony jest tematowi wiary wolnej od lęku i bogobojności rozumianej jako postawa pełnego zaufania do Boga, który uczy nas dystansu do siebie i uzdalnia do poruszania się po polu minowym współczesnego świata. Wśród autorów artykułów są także jezuici. Obok tekstu opiekuna duszpasterskiego pisma, Pawła Sawiaka SJ, znajdziemy refleksje Zygmunta Kwiatkowskiego SJ, Remigiusza Recława SJ, Roberta Więcka SJ i Wojciecha Żmudzińskiego SJ.

Już na pierwszej stronie redaktor naczelna, Malwina Kocot, zadaje Czytelnikom ważne pytania:

Jak byś żył, gdybyś się nie bał? Czy twoje życie wyglądałoby inaczej? Czy tak jak Piotr chodziłbyś po wodzie, uzdrawiał i uwalniał? Może jak św. Paweł ewangelizowałbyś na końcu świata, albo jak Matka Teresa żyłbyś na ulicy z ubogimi? Myślisz, że oni nigdy się nie bali? Co dodawało im miłości i odwagi w przezwyciężaniu lęku?

Czasopismo można nabyć w księgarniach katolickich, w salonach Empik, lub zaprenumerować. Zachęcamy do lektury.