W styczniu 2020 roku koordynatorzy Światowej Sieci Modlitwy (Apostolstwo Modlitwy) spotkali się w Rzymie, aby modlić się razem i rozmawiać o wspólnocie modlitwy oraz wspieraniu papieża Franciszka w jego intencjach modlitewnych.

Podkreślali potrzebę formowania ludzi na Drodze Współczującego Serca.

Koncentrowanie się na Sercu Jezusa, na Jego stylu i na Jego gestach miłości, jest istotnym elementem duchowości ignacjańskiej. Kult Serca Jezusa był szczególnie bliski ojcu Pedro Arrupe i dziś powracamy ze zdwojoną siłą do tej teologii czułego Serca Zbawiciela, która otwiera nas na potrzeby cierpiących braci i sióstr. Pomaga wcielić w życie misję współodczuwania z najbardziej pokrzywdzonymi i opuszczonymi oraz wzmacnia wspólnotę modlitwy wokół comiesięcznych intencji papieża Franciszka.

Uczestnicy spotkania wrócili do swoich krajów, aby rozpowszechniać i umacniać „Drogę Serca”  pomagając swoim wspólnotom i parafiom w wejściu w to duchowe doświadczenie chrześcijańskiej czułości poprzez różne formy modlitwy za najuboższych tego świata. Po roku spotkają się ponownie, aby podzielić się nowymi doświadczeniami łączenia modlitwy ze służbą oraz owocami towarzyszenia ludziom w formowaniu serc na wzór Serca Jezusa. Wkrótce rozpoczną się spotkania formacyjne na różnych kontynentach. Zaangażują się w to koordynatorzy Światowej Sieci Modlitwy, w tym Apostolstwo Modlitwy i Młodzieżowy Ruch Eucharystyczny.

Na podstawie sjcuria.global

Fotos: jesuits.global