Ojciec Rutilio Grande SJ

Wczoraj, 21 lutego 2020 roku, Ojciec Święty Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o męczeństwie naszego współbrata ojca Rutilio Grande SJ i jego dwóch świeckich towarzyszy, Manuela Solórzano i Nelsona Rutilio Lemusa.

Rutilio Grande urodził się w El Paisnal (Salwador) 5 lipca 1928 roku. Po studiach w seminarium duchownym wstąpił do Towarzystwa Jezusowego dnia 5 września 1945 roku. Formację zakonną odbył w różnych krajach Europy i Ameryki. Święcenia kapłańskie przyjął 30 lipca 1959 roku. Pracował jako formator kapłanów i proboszcz. Pełniąc misję ewangelizacyjną w swoim kraju odważnie bronił najsłabszych. Był prześladowany przez ówczesne władze i 12 marca 1977 został zamordowany. Wraz z katechetą Manuelem Solórzano (72 lata) i młodziutkim Nelsonem Rutilio Lemusem (16 lat), został zastrzelony, gdy jechał z nimi, aby odprawić nowennę o wstawiennictwo św. Józefa. Jego nagła śmierć miała duży wpływ na życie jego przyjaciela, ówczesnego arcybiskupa Salwadoru, św. Oscara Romero, który trzy lata później, w 1980 roku, także został męczennikiem.

Za kilka miesięcy odbędzie się ceremonia beatyfikacyjna tych trzech męczenników z Salwadoru wiernych ubogiemu i prześladowanemu Chrystusowi.

Zdjęcie wykonane tuż po zabójstwie męczenników.

Na podstawie „Newsflash z Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego” z dnia 22 lutego 2020 roku.

Główne zdjęcie: mural w El Paisnal przedstawiający św. Oscara Romero i Rutilio Grande SJ (sjcuria.global). 

Zobacz WIĘCEJ  ZDJĘĆ