Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie 2020”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2018 i 2019. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Student ostatniego roku teologii Collegium Bobolanum, Mateusz Kowalcze SJ, został laureatem tegorocznej edycji konkursu, w kategorii za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych.

Mateusz Kowalcze SJ

Jego praca doktorska nosiła tytuł: „Zastosowanie metod chemometrycznych w woltamperometrycznym badaniu wybranych pochodnych tlenowych terpenów pierścieniowych” i przedstawiała nowe procedury związane z chemometrią, metrologią i wykonywaniem pomiarów analitycznych. Praca ta powstała w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, a jej promotorem była dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH.

Informacja o konkursie i laureatach zamieszczona jest na stronie internetowej Komitetu.

Mateuszowi Kowalcze SJ gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na większą chwałę Bożą!

Foto: flickr.com / Flavio~