Polityka nie jest czymś obcym chrześcijaninowi. Jest to bardzo ważne pole działania zwłaszcza świeckich chrześcijan. Powinni oni się w nią angażować bardzo intensywnie i modlić się w intencji polityków, aby spełnili dobrze swoje powołanie.

W dobie kłótni pomiędzy politykami, gdy różne afery doprowadzają niektórych z nich do życiowej porażki, gdy ludzie tracą zaufanie do rządzących i nie wierzą już działaczom opozycji, warto sięgnąć po szczególną modlitwę błogosławieństw wietnamskiego kardynała.

1. Błogosławiony polityk, który wie czym jest polityka i ma głęboką świadomość swej roli.
2. Błogosławiony polityk, którego osoba jest przykładem wiarygodności.
3. Błogosławiony polityk, który angażuje się w pomnażanie dobra wspólnego, a nie dba tylko o własne interesy.
4. Błogosławiony polityk, który jest zawsze wierny swoim słowom i przekonaniom.
5. Błogosławiony polityk, który urzeczywistnia jedność w oparciu o nauczanie i przykład Jezusa i jej broni.
6. Błogosławiony polityk, który działa na rzecz radykalnego przylgnięcia do prawdy, jak ją ukazuje Ewangelia.
7. Błogosławiony polityk, który potrafi słuchać Boga i ludzi.
8. Błogosławiony polityk, który nie boi się prawdy.

„Błogosławieństwa” te pochodzą z przemówienia wietnamskiego kardynała Nguyen Van Thuana, niezłomnego świadka chrześcijańskiej wiary, zmarłego w 2002 roku. Fragment swego wystąpienia w Padwie, zatytułowanego „Il contagio della carità” (Zarażanie miłością) poświęcił on, „jako duszpasterz”, wizerunkowi polityka w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II (Gaudium et spes) i wypowiedzi Jana Pawła II o nauce społecznej Kościoła. Zdaniem Kardynała najcenniejszym wkładem, jaki możemy wnieść na rzecz szerzenia pokoju i sprawiedliwości jest ostatecznie miłość, która przebacza i dąży do pojednania.

Papież Franciszek przypomniał „błogosławieństwa” w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2019 r.

(Tekst po raz pierwszy publikowany na www.wzchbialystok.pl pod ps. Leonardo)

François Xavier Nguyễn Văn Thuận (1928-2002). Sługa Boży. Arcybiskup Ho Chi Minh w Wietnamie. W 1975 został uwięziony przez władze komunistyczne. Przebywał w więzieniu bez procesu i wyroku 13 lat, w tym 9 lat w odosobnieniu za to, że nie wyparł się swojej wiary. Został zwolniony w 1988, a następnie wydalony z kraju. W marcu 2000 głosił rekolekcje wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej. Od 2001 roku kardynał. Zmarł we wrześniu 2002 i został pochowany w Rzymie. Od 2017 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Po polsku są dostępne trzy książki kard. Van Thuan, wszystkie mówią o ewangelicznej nadziei.

Foto: http://www.nguyenvanthuan.com/