Przy kościele jezuitów w Bydgoszczy ubodzy mogli otrzymać wielkanocne śniadanie. Ojciec Piotr Twardecki SJ wraz ze współbraćmi i wolontariuszami postanowił wyjść z domu zakonnego, by okazać świąteczną gościnność. Hojnie wsparci przez darczyńców rozdawali ciepły posiłek, niewielkie upominki i życzliwe słowo. Zachęcamy do obejrzenia krótkich migawek z tego ewangelicznego świętowania nadziei i dobroci.