Niemal wszystkie jezuickie placówki w Polsce proponują wiernym przeżycie Wielkiego Tygodnia za pomocą środków masowego przekazu, głównie internetu. Na naszej stronie publikujemy pierwszą odsłonę „Wielkiego Tygodnia z jezuitami” z Warszawy Falenicy jako wprowadzenie w przeżycie Niedzieli Palmowej oraz rozpoczynającego się Tygodnia.

Dzisiaj wspominamy dzień, w którym Jezus był po królewsku witany w Jerozolimie. Jest to zarazem wstęp do Jego męki. Okrzyki „Hosanna” musiały mieszać się z lękiem przed nieznanym w sercach uczniów towarzyszących Nauczycielowi z Nazaretu. Gdy Mistrz zapowiedział, że zostanie zabity i zmartwychwstanie, nikt jeszcze tego nie rozumiał.

Chcemy Wam pomóc w modlitewnym spotkaniu z Jezusem w tym szczególnym wydarzeniu.

O. Grzegorz Lojtek SJ, o. Piotr Kropisz SJ i ks. Michał Maciejny SJ przewidzieli serię „Wielki Tydzień z jezuitami” na osiem dni: od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania. Na każdy odcinek tej serii składa się:

1) omówienie dnia;

2) prowadzona mini-kontemplacja w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu;

3) zadanie na dzień, które zarazem jest pogłębieniem treści modlitwy oraz połączeniem jej z życiem codziennym.