Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Należąc do Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy, uczestniczymy aktywnie w dziele ewangelizacyjnym
Kościoła. Rozpoczął się czerwiec, szczególny czas poświęcony czci Bożego Serca. Znowu będziemy
modlić się Litanią do Najświętszego Serca Jezusowego i powrócimy do przerwanych Komunii świętych
wynagradzających w pierwsze piątki miesiąca. Niech nasze patronalne święto Serca Jezusowego będzie
dobrą okazją, aby w szeregi Apostolstwa Modlitwy przyjąć nowych członków i odnowić gorliwość w
oddawaniu czci Bożemu Sercu w naszych rodzinach. (…). Siostry i Bracia! Trzeba nam rozpalać się
żarem apostolskim i misyjnym wobec ludzi przypominających często owce bez pasterza.
Niech Serce Jezusowe, które jest pokojem i pojednaniem naszym, usuwa wszelkie przeszkody dzielące
wyznawców Chrystusa. Niech to Serce, które jest Królem i zjednoczeniem serc, połączy wszystkich w
jednym Kościele, zrodzonym z rany Jego boku. Oby rychło nastał czas, gdy Lud Boży zjednoczy się przy
tym Sercu na wzór chrześcijan z Dziejów Apostolskich, którzy mieli jedno serce – Serce samego
Zbawiciela.
Troską ewangelizacyjną Kościoła jest głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego oraz
nawoływanie do pokuty i przybliżanie wszystkim wiernym niezgłębionych Jego bogactw.
Niech to będzie troską także nas, członków AM, aby Serce Jezusa mogło ożywiać swoją miłością coraz to
większe rzesze wiernych. Nasz codzienny apostolat powinien być spełniany w duchu cichego i pokornego
Serca Zbawiciela. A wierny apostoł Serca Bożego nie powinien zrażać się niepowodzeniami, lecz nadal
spełniać dzieło Boże i trudzić się dla chwały Boga.
Serce Chrystusa jest gorejącym ogniskiem miłości. Ono zapala serca ludzi, a od ich serc zapalają się serca
innych, i tak rozszerza się płomień miłości, ogień, który Zbawiciel przyszedł rzucić na cały świat.
Powinniśmy być wdzięczni Chrystusowi za okazaną nam Jego wielką miłość i wciąż pragnąć zbliżyć się
do Niego, bo Jezus zapowiedział: A Ja, gdy będę podwyższony, wszystkich przyciągnę ku sobie.
Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, zrodzoną z rany Jego boku. Serce Jezusa gorąco miłuje
ludzi i pragnie ich ocalić od zatracenia. To Serce umiłowało także ludzi obojętnych i grzesznych
oraz tych, którzy nie należą do Jego owczarni. My też mamy kochać takich, którzy są daleko i nie
znają jeszcze Ewangelii Chrystusa. Misja Kościoła, polegająca na niesieniu zbawienia ludziom,
nie kończy się na sprawach ducha, bo to co boskie ma przenikać życie codzienne. Niech więc
i dzięki nam sprawy doczesne będą przepojone duchem ewangelicznym.

ks. Stanisław Groń SJ

 

 

Zachęcamy do odwiedzin naszej strony (www.ampolska.co), jest ona jedną z dobrych dróg naszej komunikacji.