Z okazji obchodów 5. rocznicy podpisania encykliki papieża Franciszka Laudato si’. W trosce o wspólny dom oraz ogłoszenia Roku Laudato si’, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, wydał deklarację dotyczącą polityki środowiskowej Uczelni. Jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia zielonego campusu przy ul. Kopernika 26. W deklaracji czytamy, że społeczność akademicka nie tylko poczuwa się do odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego oraz klimatu, ale także chce podjąć konkretne długookresowe działania, zarówno poprzez praktyczne zmiany w funkcjonowaniu Uczelni, jak też badania naukowe i edukację młodzieży. Więcej na: https://ignatianum.edu.pl/misja-i-historia