Jak co miesiąc prezentujemy ważne daty z historii Towarzystwa Jezusowego. Pod koniec czerwca 1521 roku Ignacy Loyola został cudownie uzdrowiony z ran odniesionych podczas bitwy o Pampelunę. Już w przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz 500-lecia upamiętniający wydarzenia pod Pampeluną i nawrócenie Ignacego.

Czerwiec

1 czerwca 1566: w Murcia, w Hiszpanii, śmierć o. Józefa Suareza, z którego pokoju wydobywało się w nocy jaskrawe światło i którego widywano w czasie modlitwy unoszącego się nad podłogą.
2 czerwca 1987: śmierć o. Antoniego de Mello, pisarza i rekolekcjonisty, który ubogacił duchowość Towarzystwa doświadczeniami duchowymi Dalekiego Wschodu.
3 czerwca 1558: o. Francisco de Toledo wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. W przyszłości miał się stać pierwszym jezuitą kardynałem.
4 czerwca 1585: w Rydze na Łotwie wybuchły niepokoje skierowane przeciw jezuitom. W ich obronie wystąpił kardynał Radziwiłł. Jego ciało jest pochowane w kościele Il Gesù w Rzymie u stóp ołtarza św. Franciszka Ksawerego.
5 czerwca 1564: w Limie zmarł brat Francis Lopez, który zrezygnował z pełnienia bardzo wysokiego stanowiska Wizytatora Generalnego Królestwa Peru, by zostać zwykłym bratem w Towarzystwie.
6 czerwca 1907: w Stanach Zjednoczonych dnia powstała Prowincja Nowego Orleanu.
7 czerwca 1661: Kongregacja Generalna XI mianowała Ojca Pawła Olivę wikariuszem z prawem następstwa z racji ciężkiej choroby spowodowanej wiekiem O. Generała Goswina Nickela. Ojciec Oliva był rektorem Kolegium Niemieckiego, magistrem nowicjatu i bardzo znanym kaznodzieją. Głosił kazania jako kaznodzieja Domu Papieskiego za życia czterech papieży.
8 czerwca roku 1649: w Rzymie zmarł O. Vincenzo Caraffa, VII Generał Towarzystwa Jezusowego, który w czasie wielkiego głodu w Rzymie karmił codziennie przez dwa miesiące ok. 1000 osób u drzwi Kolegium Il Gesù. Był Generałem tylko trzy i pół roku.
9 czerwca 1553: o. Manuel da Nobrega został mianowany prowincjałem jezuitów pracujących w Brazylii.
10 czerwca 1587: król Francji Henryk III zgodził się, aby o. Edmund Auger opuścił jego dwór. Zażądał jednak od O. Acquavivy, który o to prosił, by tylko Francuzi byli mianowani na przełożonych domów w jego królestwie.
11 czerwca 1612: w Quito zmarł Mark Antonio, włoski brat jezuita mający przydomek „święty”. Do 80 roku życia umartwiał się przez surowe posty, biczowania i noszenie włosiennicy. W czasie jednej z Mszy św. widziano go unoszącego się nad ziemią z twarzą promieniującą światłem.
12 czerwca 1845: papież Grzegorz XIV odmówił żądaniom rządu Francji, by jezuici francuscy zostali zsekularyzowani, a ich domy zamknięte.
13 czerwca 1557: śmierć króla Portugalii Jana III, na którego wyraźne życzenie Franciszek Ksawery i inni zostali wysłani na misje do Indii.
14 czerwca 1596: Brewe „Romanus Pontifex” papieża Klemensa VIII zakazujące członkom Towarzystwa korzystania z przywilejów ”Bulla Cruciata” odnoszącej się do wyboru spowiedników i otrzymywania absolucji w wypadkach zastrzeżonych.
15 czerwca 1572: ustanowienie Prowincji Meksyku.
16 czerwca 1573: zakończenie III Kongregacji Generalnej, której papież Grzegorza XIII nakazał, by nie wybierać generałem Hiszpana. Generałem został wybrany O. Everard Mercurian, jezuita belgijski.
17 czerwca 1673: Jacques Marquette wraz z Luisem Jolliet, jako pierwsi z europejczyków dotarli do rzeki Mississippi w okolicach obecnego Praire du Chien, Wisconsin.
18 czerwca 1817: śmierć arcybiskupa Leonarda Neale, jezuity do czasu rozwiązania Towarzystwa. Był prezydentem Georgetown University i następcą arcybiskupa Baltimore, Johna Carrolla.
19 czerwca 1873: Wiktor Emmanuel i jego Parlament celowo wyłączyli Generała Towarzystwa z grona osób uprawnionych do uposażenia, jakie przysługiwało poprzednim Generałom.
20 czerwca 1679: w Londynie śmierć męczeńska błogosławionych Wilhelma Harcourt, Jana Gavan i Antoniego Turner.
21 czerwca 1805: arcybiskup Jan Carroll mianował Roberta Molyneaux przełożonym jezuitów w Stanach Zjednoczonych.
22 czerwca 1682: w Rzymie rozpoczęła się XII Kongregacja Generalna, w czasie której wybrano Generałem O. Karola Noyelle.
23 czerwca 1608: w Londynie męczeństwo św. Tomasza Garnet.
24 czerwca 1521: na zamku w Loyola Ignacy bliski śmierci z powodu ran odniesionych w Pampelunie otrzymał ostatnie namaszczenie.
25 czerwca 1578: prawdopodobnie w tym czasie zmarł w Clare w Irlandii o. Dawid Wolfe. Był pionierem misji Irlandzkiej. Pięć lat przecierpiał w więzieniach..
26 czerwca 1881: jezuici w liczbie 83 zostali wypędzeni z Nikaragui.
27 czerwca 1537: w Wenecji, Ignacy oraz jego towarzysze otrzymali listy (testimonium) stwierdzające przyjęcie święceń kapłańskich „ad titulum scientiae et voluntariae paupertatis”.
28 czerwca 1521: w wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła Ignacy w cudowny sposób zaczął odzyskiwać zdrowie, które utracił z powodu ran.
29 czerwca 1553: w Luvain pewien kapłan diecezjalny w swojej parafii namawiał wiernych, by nie chodzili się spowiadać do jezuitów. Jego postawa została potępiona przez miejscowy wydział teologiczny.
30 czerwca 1540: do Lizbony przybył Franciszek Ksawery będący w drodze do Indii.