W Hiroszimie, podczas wybuchu bomby atomowej ocalały dwa jezuickie domy, jeden w pierwszej strefie rażenia, w którym przebywało czterech zakonników i drugi nieco dalej – budynek nowicjatu, w którym mistrzem nowicjuszy był obecny kandydat na ołtarze o. Pedro Arrupe SJ.

O historii ocalenia jezuitów w 1945 roku w Hiroszimie pisze Nasz Dziennik. Ocalenie zakonników nazywa „różańcowym cudem”.

Warto przeczytać