Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy!

 

Rozpoczynamy sierpień, okres zbierania dorodnych, dojrzałych owoców i czas trudu rolników przy żniwach. Miesiąc ten został nazwany przez naszych przodków od dawnego narzędzia żniwiarzy – sierpa. W tym czasie niektórzy będą świętować dożynki, a pielgrzymi pójdą na Jasną Górę mniej licznie niż zwykle z racji koronawirusa.

W połowie sierpnia (15 VIII) obchodzić będziemy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ten dogmat został ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku, lecz historia tej tajemnicy wiary sięga pierwszych wieków Kościoła. Przynosi nam ona wszystkim nadzieję i radość, bo spotkanie z Bogiem w końcu naszych ziemskich dni jest naszym celem, do którego zmierzamy. Mamy być podobni do Maryi, to znaczy powinniśmy zakończyć naszą ziemską wędrówkę spotkaniem z Nią i z Jezusem tam, gdzie Ona króluje wraz ze swym Synem i wszystkimi, którzy na tę chwałę zasłużyli. W to Jej święto powrotu do Boga uświadamiamy sobie, że naszym przeznaczeniem nie jest śmierć, lecz życie.

Papież Franciszek naucza: „uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest przypomnieniem dla nas wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy borykają się z wątpliwościami i smutkami, i żyją z oczami spuszczonymi w dół. Spójrzmy w górę, niebo jest otwarte; nie budzi strachu, nie jest już odległe, ponieważ na progu nieba czeka na nas Matka. Jest Ona naszą Matką. Kocha nas, uśmiecha się i troskliwie śpieszy nam z pomocą. Jak każda matka chce dla swoich dzieci jak najlepiej i mówi nam: Jesteście cenni w oczach Boga; nie jesteście stworzeni dla małych satysfakcji świata, ale dla wielkich radości nieba”. W tym szczególnym dniu maryjnym, 15 sierpnia 1920 roku, polskie wojska przełamały w Bitwie warszawskiej sowiecką ofensywę. W obecnym roku świętujemy stulecie tego jakże znaczącego wydarzenia dla naszej Ojczyzny i Europy.

W dalszej części miesiąca (22 VIII) obchodzić będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej i przy końcu sierpnia (26 VIII) świętować będziemy uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Jasnogórskiej, czyli Częstochowskiej. Jej Ikona, czczona w narodowym sanktuarium w Częstochowie, należy do ikon typu Hodegetria. To greckie słowo znaczy: „wskazująca drogę”. Kiedy patrzymy na jasnogórski obraz, widzimy, że Maryja na lewej ręce niesie Jezusa, a prawą ręką wskazuje na Niego. Te dwa gesty streszczają całe Jej posłannictwo i Jej pragnienia w stosunku do nas.

W tym miesiącu w liturgii Kościoła wspominać będziemy trzech świętych, gorliwych czcicieli Maryi: św. Alfonsa Marię Liguoriego (1 VIII), biskupa i doktora Kościoła, św. Maksymiliana Marię Kolbego (14 VIII), męczennika z Auschwitz-Birkenau oraz św. Bernarda z Clairveaux (20 VIII), cysterskiego opata i doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza.

Wszystkim Czytelnikom życzę maryjnej miłości i ufności w Panu.

ks. Stanisław Groń SJ

Zachęcamy do odwiedzin naszej strony (www.ampolska.co), jest ona jedną z dobrych dróg naszej komunikacji.